کادر آموزشی و علمی
 
 
پیش دبستانی  1
  خانم  ملوک شیرکش

پیش دبستانی 2
خانم سمیرا جارودی 
 
 
کلاس اول 1
خانم شیرین علی پور 
 

کلاس اول 2 
 خانم  فرنوش اسداله زاده
 
کلاس دوم 1 
خانم فروغ نصیری 
 
 
 
کلاس دوم 2 
خانم سمیه نظرپور کلاس سوم
  خانم مرضیه فرجی 


کلاس چهارم 
  خانم زهرا عبدی مکوند


کلاس ششم
خانم زینب بهزادی

 
 
مربیان  هنر
خانم  شقایق رمضانی و خانم مریم  کیان لویی

 
 
مربی زبان
خانم  زهرا علیزاده مکوند و خانم الناز میرصادق 

 
 
مربی ورزش
خانم زهره برات پور

 

مربی بهداشت
خانم زهرا  کلانتریان 
مربی قرآن
خانم مرضیه فرجی و خانم محبوبه حنطه زاده 

 
مربی کار و فناوری و تفکر و پژوهش ( پایه ششم )
خانم  مهرناز جوهری
 
 
 
مربی چرتکه 
خانم بهاره داوودی 
 
 
مربی خلاقیت 
شقایق ظهراب زاده