دبستان و پیش دبستان غیردولتی دخترانه اخلاص
 
 
  اهداف و برنامه ها

اهداف دوره ابتدايي

در راستاي رسالت و مأموريت آموزش و پرورش و جهت دهي به رشد همه جانبه دانش‌آموزان بر پايه تعاليم و دستورات دبين مبين اسلام، اهداف دوره ابتدايي به شرح زير تعيين مي‌شود. مديران، برنامه‌ريزان و همه افرادي كه در تعليم و تربيت دانش‌آموزان نقشي بر عهده دارند، مكلفند در برنامه‌ريزي امور، سازماندهي فعاليت‌ها و انجام وظايف مربوطه به گونه‌اي اقدام نمايند كه تا پايان دوره تحصيلي دستيابي دانش‌آموزان به اهداف تعيين شده ممكن باشد.


اخلاقي

1- راستگو و امين است.

2- مؤدب و مهربان است.

3- به عهد خود پاي‌بند است.

4- مظاهر حيا و عفت در او آشكار است.

5- احترام به بزرگترها را وظيفه خود مي‌داند و به نظرات آن‌ها توجه مي‌كند.

6- از والدين اطاعت مي‌كند.

7- شجاع و صبور است.

8- تميز است و پاكيزكي را دوست دارد.

9- تكاليف شخصي روزانه خود را شخصاً انجام مي‌دهد.

10- براي رسيدن به موفقيت پشتكار دارد و تلاش مي‌كند.

11- پوشش اسلامي را دوست دارد و آن را رعايت مي‌كند.

12- اوقات فراغت خود را با فعاليت‌ها و بازي‌هاي مناسب پر مي‌كند.

13- اميدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشكلات نمي‌هراسد.

14- ظاهري آراسته دارد.

15- خطا و اشتباه ديگران را در مورد خود مي‌بخشد.

16- براي رفتارهاي خود با ديگران دليل دارد.

17- در ارتباط با ديگران از كلمات محبت آميز و دوستانه استفاده مي‌كند.

18- براي انجام كارهاي خود دوستانش را به زخمت نمي‌اندازد.

19- به همكلاسان و همسالان خود در انجام وظايف يادگيري كمك مي‌كند.

20- در برابر رفتارهاي ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح مي‌كند.

21- نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعايت مي‌كند.

علمي و آموزشي

1- نسبت به شناخت پديده‌ها كنجكاو است.

2- در فكر كردن، شنيدن، گفتن و بيان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب كردن مهارت كافي دارد.

3- باز زبان فارسي آشنايي دارد و مي‌تواند از كتاب و روزنامه استفاده كند.

4- به اهميت و ارزش اطلاعات و اطلاع رساني در زندگي آگاه است.

5- ارزش علم را در انجام درست كارها تا حدي مي‌داند.

6- مهارت‌هاي اوليه براي زندگي در جامعه را كسب كرده است.

7- با نحوه يادگيري خود تا حدي آشنا است.

8- به مطالعه كتاب علاقه‌مند است.

فرهنگي و هنري

1- به زيبايي‌هاي طبيعت توجه دارد و هماهنگي آن را دوست دارد.

2- در زمينه‌هاي هنري از زيبايي در پديده‌هاي طبيعي الگو مي‌گيرد.

3- از مشاهده آثار هنري لذت مي‌برد.

4- ذوق و خلاقيت هنري خود را در انجام فعاليت‌ها نشان مي‌دهد.

5- سنت‌ها، پديده‌ها و آثار موزون را دوست دارد.

6- با برخي از آثار معروف هنري آشنا است.

7- به خواندن اشعار و قصه‌هاي مناسب علاقه‌مند است.

8- برخي از آداب فرهنگي و اجتماعي اسلامي - ايراني را مي‌داند و براي آن‌ها ارزش قائل است.

اجتماعي

1- وظايف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسايگان مي‌داند.

2- اعضاي خانواده خود را دوست مي‌دارد و در انجام كارها به آن‌ها كمك مي‌كند.

3- به معلمين و اولياء مدرسه احترام مي‌گذارد.

4- به حق خود قانع است و حقوق ديگران را رعايت مي‌كند.

5- براي به دست آوردن حق خود از راه‌هاي درست تلاش مي‌كند.

6- همكلاسي‌هاي خود را دوست دارد و با آن‌ها كمك مي‌كند.

7- همكاري با ديگران را دوست دارد.

8- در بازي‌ها و فعاليت‌هاي گروهي شركت مي‌كند.

9- مقررات مدرسه را مي‌داند و به آن‌ها عمل مي‌كند.

10- به رعايت مقررات اجتماعي علاقه نشان مي‌دهد.

11- به انجام وظايف و مسئوليت‌هايي كه بر عهده او مي‌گذارند پاي‌بند است.

12- نظرات اصلاحي ديگران را در مورد خود مي‌پذيرد.

13- اشتباهات ديگران را با رعايت احترام به آن‌ها تذكر مي‌دهد.

14- در برابر خدمت ديگران قدر‌شناس است و از آن‌ها تشكر مي‌كند.

15- آداب سخن گفتن را رعايت مي‌كند.

16- خدمت كردن به ميهن و مردم خود را دوست دارد.

اعتقادي

1- اصول دين را مي‌داند و به آن معقتد است.

2- خداوند را دوست دارد و او را بهترين ياور و كمك مي‌داند.

3- با زندگي انبياء اولوالعزم به ويژه نبي اكرم (ص) و معصومين تا حدودي آشناست و آنان را دوست دارد.

4- با معناي معاد آشناست و مي‌داند كه انسان در كارهايي كه انجام مي‌دهد نزد خداوند پاسخگو است.

5- به اولياء دين، بزرگان و شخصيت‌هاي اسلامي احترام مي‌گذارد.

6- معناي تولي و تبري را مي‌داند.

7- قرآن را از رو مي‌خواند و با ترجمه برخي از سوره‌ها آشنايي داشته و از حفظ مي‌خواند.

8- ترجمه بعضي از احاديث ساده را مي‌داند.

9- نماز را به درستي مي‌خواند و با احكام ضروري مربوط به نماز و روزه آشنا است.

10- نمازهاي واجب را با رغبت مي‌خواند. (براي دختران)

11- افراد محرم و نامحرم را با رغبت مي‌خواند. (براي دختران)

12- با مسائل مربوط به سن تكليف و تقليد آشنا است و احكام را در حد ضرورت مي‌داند و به آن عمل مي‌كند. (براي دختران)

13- با حلال و حرام آشنا است و احكام مربوط را در حد ضرورت رعايت مي‌كند.

14- معناي امر به معروف و نهي از منكر را مي‌داند.

15- به مجاهدين در راه خدا و شهدا احترام مي‌گذارد.

16- زمان‌ها و مكان‌هاي مقدس و مهم را مي‌شناسد.

17- به حضور در مسجد علاقه نشان مي‌دهد و آداب آن را مي‌داند.


اقتصادي

1- كار كردن را دوست دارد و به افرادي كه كارهاي مفيد دارند احترام مي‌گذارد.

2- وسايل خود را تميز و سالم نگه مي‌دارد.

3- تن‌پروري، بيكاري و راحت‌طلبي را از عوامل شكست فرد و جامعه مي‌داند.

4- در حفظ اموال عمومي به عنوان ثروت ملي مي‌كوشد و در استفاده از آن‌ها درست عمل مي‌كند.

5- مالكيت خود و ديگران را تميز مي‌دهد و به مالكيت ديگران احترام مي‌گذارد.

6- مشاغل و حرف موجود در محيط زندگي خود را مي‌شناسد.

7- به استفاده از توليدات داخلي علاقه‌مند است.